AUTOTRANSPORTA NODAĻAS IZDEVUMU UZSKAITE

Ceļazīmju apstrāde:

 • Ievadām datus par vadītāju, automašīnu, faktisko nobraukumu un degvielas patēriņu

 • Izdevumu uzskaite, kuri attiecas uz konkrētu automašīnu: benzīns, rezerves daļas

Citu izdevumu uzskaite, kuri attiecas uz autotransporta nodaļu kopumā:

 • Maksa par stāvvietām, tehniskajām apskatēm, autoservisu, apsildi, elektroenerģiju, algas autotransporta nodaļas darbiniekiem utt.

Informācijas apstrādes rezultātā iegūstam:

 • Automašīnas darba uzskaites kartīti

 • Degvielas, automašīnu eļļas patēriņu

 • Vadītāju darba laika uzskaites kartīti

 • Ceļazīmju uzskaites žurnālu

 • Uzskaites žurnālu pa izdevumu veidiem

 • Izdevumu sadalījumu pa maršrutiem

 • Pašizmaksu 1km, 1kg

 • Iespēju dalīt izdevumus pa uzņēmuma filiālēm

 • Eksports teksta failos Word, Excel, OpenOffice

 • Informācijas pieejas paroles un līmeņi

 • Iepriekšējo dienu arhīvi

 • Izvades formu ģenerators

Informācijas saikne ar uzdevumiem:

 • Gatavās produkcijas noliktavas uzskaite

 • Materiālo vērtību noliktavas uzskaite

PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv