DARBA ALGAS APRĒĶINS

 • Darbinieka kartīte (ievade, koriģēšana, informācijas izdzēšana par darbinieku)
 • Darba algas aprēķināšana pēc dažādām metodēm (alga, stundu tarifa likme utt.)
 • Nakts, brīvdienu, svētku dienu, virsstundu un brigādes piemaksu aprēķins
 • Atvaļinājuma un slimības lapu aprēķins
 • Nodokļu aprēķins
 • Avansu izsniegšana
 • Darbs ar citiem aprēķiniem un ieturējumiem
 • Pastāvīga kartiņas informācijas pārnešana no mēneša uz mēnesi
 • Sociālā nodokļa informācijas noformēšana uz disketes
 • Bankā iesniedzamās informācijas noformēšana disketē vai caur Internētu
 • Eksports teksta failos Word, Excel, OpenOffice
 • Informācijas pieejas paroles un līmeņi
 • Izvades formu ģenerators

Izvades formas:

 • Aprēķina lapas

 • Maksājumu ziņas

 • Apkopojums ar izrakstiem pa bilances kontiem

 • Apkopojums ar izrakstiem pa teritoriālajiem kodiem par laika periodu

 • Ziņas par sociālo un ienākuma nodokli

 • Personiskā izziņa par sociālo nodokli

 • Atvieglojumu ziņas

 • Ziņas par atlaistiem un pieņemtiem darbā

 • Summārās ziņas

 • Izziņas par vidējo darba algu

Informācijas saikne ar uzdevumiem:

 • Bilance

 • Kadru uzskaite

 • Darba laika uzskaites tabula

PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv