Līgumu un apmaksu uzskaite

“Līgumu un apmaksu uzskaite” – tā ir universāla programma, kura nodrošina līgumu žurnāla uzskaiti, rēķinu izrakstīšanu, apmaksu kontroli, kā arī soda sankciju aprēķināšanu.

 

Programma “Līgumu un apmaksu uzskaite” ir orientēta uz līgumu un apmaksu uzskaiti zemes un ēku nomai, kā arī jebkuriem citiem līgumiem, kuri tiek slēgti ar klientiem.

 

Programma ļauj saglabāt līgumu elektroniskās kopijas un visu citu saistīto dokumentu kopijas līguma kartotēkā. Tādā veidā tiek atvieglota visu saistīto dokumentu meklēšana.

 

“Līgumu un apmaksu uzskaite” - ekspluatācijā vienkāršs risinājums. Intuitīvi saprotams interfeiss, kura apgūšanai nav nepieciešama speciāla apmācība.

 

Programmas pamatfunkcijas:

 • Sarakstu, līgumu un nekustamā īpašuma objektu uzskaite
 • Ātra un ērta līgumu meklēšana pēc dažādākajiem kritērijiem
 • Iespēja uzskaitīt vairākus īres objektus viena līguma ietvaros
 • Apmaksas perioda uzskate pēc līguma (gads/pusgads/ceturksnis/mēnesis)
 • Līguma darbības sākuma un termiņa uzskaite, beztermiņa līgumi, lauztie līgumi
 • Atgādinājumi par līgumiem (darbības laika beigšanās gadījumā)
 • Automātiskā līgumu numerācija
 • Datu ievietošana šablonā un līguma teksta izdrukāšana
 • Papildus dokumentu izdruka un apstrāde (Pieņemšanas – nodošanas akti, Protokoli, Brīdinājumi, Papildinājumi)
 • Līguma nosacījumu izmaiņu vēstures uzskaite
 • Dokumentu glabāšana, kuri piesaistīti līgumam (pilns līguma teksts, pielikumi, piekrišanas, rēķini, sankcionētās kopijas utt.)
 • Līgumu Failu – šablonu glabāšana
 • Visu iespējamo atskaišu izveidošanas iespēja, kuras saistās ar līgumiem
 • Manuālais un automātiskais rēķinu sagatavošanas režīms apmaksai
 • Manuālais un automātiskais apmaksu sadalīšanas režīms
 • Nokavēto maksājumu uzskaite, soda sankciju aprēķināšana un to apmaksa
 • Jebkuras valūtas izmantošana (ņemot vērā valūtas kursu)

 

Programmas papildus priekšrocības:

 • Darbs ar Microsoft SQL Server datubāzēm.
 • Ātra un spēcīga atskaišu sistēma.
 • Augsta datubāzu drošība.
 • Mūsdienīgs lietotāju interfeiss.
 • Datu apmaiņa par rēķiniem un apmaksām ar grāmatvedības programmām
 • Atskaišu eksports uz Word, Excel, PDF, OpenOffice un citiem formātiem
 • Iespēja nosūtīt atskaiti uz e-pastu
 • Izejas formu ģenerators
 • Lietotāju paroles un pieejas tiesības

 

Ekrāna šāviņš:

PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv