MĒBEĻU VEIKALA – SALONA DARBĪBAS UZSKAITE

Uzdevums sastāv no 2-iem sasvstarpēji saistītiem apakšuzdevumiem:

 • Pasūtījums

 • Veikala – salona noliktavas uzskaite

Apakšuzdevumam "Pasūtījums" ir sekojošas funkcijas

 • Klienta pasūtījuma noformēšana

 • Pieņemto pasūtījumu uzskaite

 • Pasūtījuma izpildes kontrole klienta priekšā

 • Nokavētie un pilnībā neizpildītie pasūtījumi

 • Pasūtījums preču piegādei Piegādātājam

 • Piegādātāja preču, materiālu piegādes kontrole

 • Nokavētie pasūtījumi

Apakšuzdevumam "Veikala – salona noliktavas uzskaite" izvades informācija ir:

 • Apakšuzdevuma "Pasūtījums" informācija

 • Informācija par preču ienākšanu noliktavā

 • Veikalam - salonam var būt vairākas nodaļas (noliktavas, veikali)
 • Iekšējas pārvietošanas starp nodaļām uzskaite
 • Preču, preču atlikuma apgrozījuma uzskaite pa nodaļām un kopējā
 • Pasūtījuma summas kontrole un Klienta apmaksas summa
 • Aprēķina kontrole ar preču, materiālu piegādātājiem
PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv