NORĒĶINI AR PIEGĀDĀTĀJIEM (žurnāls - orderis Nr.6)

 • Kartotēkas vešana par esošajām precēm, izejvielām un materiāliem
 • Preču, izejvielu un materiālu apgrozījums pa nomenklatūras numuriem, bilanču kontiem, pa noliktavu tekošo mēnešu dokumentiem
 • Saņemto pakalpojumu uzskaite
 • Apmaksas uzskaite par piegādājamo preci, izejvielām un materiāliem
 • Pakalpojumu apmaksas uzskaite (elektroenerģija, gāze, utt.)
 • Kontrole par parādiem piegādātājiem
 • Žurnāls-Orderis Nr.5 (norēķini ar piegādātājiem)
 • Ziņas par apgrozījumu Nr.10
 • Nodokļa aprēķins par pievienoto vērtību
 • Grāmatvedības iegrāmatojumu automatizācija
 • Tekošo un mēneša atlikumu noformēšana
 • Eksports teksta failos Word, Excel, OpenOffice
 • Informācijas pieejas paroles un līmeņi
 • Iepriekšējo dienu arhīvi

Informācijas saikne ar uzdevumiem:

 • Ražošanas uzskaite un analīze (grāmatvedība)

 • Materiālo vērtību noliktavas uzskaite

 • Kase. Banka

PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv