PRODUKCIJAS, PREČU PAŠIZMAKSAS APRĒĶINS UN ANALĪZE

 • Uzdevums paredzēts gan ražošanas, gan tirdzniecības uzņēmumiem
 • Ražošanas pašizmaksas un ieņēmumu aprēķins
 • Realizētās produkcijas/preču pašizmaksas un ieņēmumu aprēķins
 • Realizācijas rentabilitātes aprēķins pa tirdzniecības tīkliem, veikaliem

Izdevumu posteņi sadalīti 3 grupās:

 • Izdevumi izejvielām (ieraksta katrā produkcijas/preces pozīcijā)

 • Mainīgās izmaksas (ieraksta ar vienu skaitli izdevumu postenī, apakšnodaļā)

 • Fiksētās izmaksas (ieraksta ar vienu skaitli izdevumu postenī, apakšnodaļā)

Pašizmaksas analīze:

 • Pārklājuma metode (apgrieztas kalkulācijas metode)

 • Kalkulācijas izlīdzinājuma metode

 • Eksports teksta failos Word, Excel, OpenOffice
 • Informācijas pieejas paroles un līmeņi
 • Izvades formu ģenerators

Informācijas saikne ar uzdevumiem:

 • Ražošanas uzskaite un analīze (grāmatvedība)

 • Gatavās produkcijas realizācijas grāmatvedības uzskaite

PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv