GATAVĀS PRODUKCIJAS REALIZĀCIJAS ANALĪZE UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

 • Realizācijas apjomu uzskaite perioda naturālos un vērtību rādītājos
 • Realizācijas uzskaite pa pircējiem, sortimentu, grupām un produkcijas veidiem
 • Realizācijas uzskaite pa rajoniem, menedžeriem, maršrutiem, klientu grupām
 • No klienta atgrieztās produkcijas uzskaite
 • Neapmaksāto rēķinu uzskaite, sadalot pa maksātājiem
 • Debitoru parādu kontrole, ņemot vērā kredīta summas un termiņus.
 • Analītiskie dati produkciju grupu, nedēļas dienu, iepriekšējo periodu skatījumā
 • Analītiskie dati transporta izdevumu un atlaižu analīzei
 • Skaidrās naudas darījumu apmaksas uzskaite
 • Stingrās uzskaites veidlapu uzskaite
 • Atgrieztās produkcijas kontrole (procents no realizācijas)
 • Bonusu uzskaite (procents no realizācijas
 • Kredītrēķina izrakstīšana atgrieztai produkcijai
 • Pavadzīmju izrakstīšana
 • Eksports teksta failos Word, Excel, OpenOffice
 • Informācijas pieejas paroles un līmeņi
 • Iepriekšējo mēnešu arhīvi

Informācijas saikne ar uzdevumiem:

 • Gatavās produkcijas noliktavas uzskaite

 • Realizācijas grāmatvedības uzskaite pašu veikalos

 • Kase. Banka

+ AUTOTRANSPORTA UZSKAITE (REALIZĀCIJA)

 • Informācijas noformēšana par pašu un nomāto autotransportu
 • Autotransporta uzskaite pa auto uzņēmumiem
 • Autotransporta uzskaite pa mašīnas veidiem
 • Autotransporta uzskaite pa vadītājiem
 • Pārvadātās kravas uzskaite bruto/neto

+ ATGRIEZTĀS TARAS UZSKATIE (REALIZĀCIJA)

 • Informācijas noformēšana par atgriezto taru, izrakstot un reģistrējot Pavadzīmes
 • Atgrieztās taras atspoguļojums "Pavadzīmē", atskaitēs, "Taras kartotēkā"
 • Tekošā saldo atspoguļojums par taru pie "Pasūtījuma" pieņemšanas un pavadzīmju izrakstīšanas
 • Atgrieztās taras uzskaitījums pa klientu pavadzīmēm

+ SALDO (MAKSĀTĀJA SALDO PA APMAKSU)

 • Ttekošā saldo noformēšana pa maksātājiem
 • Saldo pārrēķins, ņemot vērā izkraušanu no maiņas sākuma
 • Tekošā saldo atspoguļojums par taru pie "Pasūtījuma" pieņemšanas un pavadzīmju izrakstīšanas
PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv