APRĒĶINI AR NORĒĶINU PERSONĀM (7-AIS ŽURNĀLS)

  • Avansu aprēķinu apstrāde

Informācijas apstrādes rezultātā iegūstam:

  • Žurnālu-Orderi Nr.7 (norēķins ar norēķinu personām)

  • Izdevumu sadalījums pa bilances kontiem

  • Nodokļa aprēķins par pievienoto vērtību

  • Eksports teksta failos Word, Excel, OpenOffice

  • Informācijas pieejas paroles un līmeņi

  • Iepriekšējo dienu arhīvi

  • Izvades formu ģenerators

Informācijas saikne ar uzdevumiem:

  • Kase. Banka

  • IVS-Bilance

PULS.LV Professional statistical system Lursoft hackers counter system TunT counter v=0.09 Tanks.lv